fbpx

Tầm nhìn sứ mạng và tuyên bố sứ mạng mục tiêu chiến lược

Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi khám phá thêm về những kinh nghiệm khi đưa ra Tầm Nhìn Sứ Mạng và kinh nghiệm Tuyên Bố Sứ Mạng Mục Tiêu Chiến Lược trong kinh doanh sẽ là như thế nào ? Về cơ bản, đây là một trong những lý thuyết và khái niệm cơ bản, còn để vận dụng vào thực tế thì còn rất nhiều vấn đề khác cần phải thảo luận nữa. Không đơn giản chỉ là những vấn đề được mổ xẻ trong bài viết này, mà bạn đã vội vã đưa ra những khái niệm đơn thuần, khiến cho công việc kinh doanh hiện tại không thể đạt được mục tiêu đề ra trước mắt. Hãy nhận định, hãy từ từ và hãy suy nghĩ cho thiệt kỹ trước những vấn đề bên dưới đây nữa nhé. Nào xin mời bạn cùng mr Tâm Pacific đi tìm hiểu thêm một chút thông tin trong bài viết về góc cạnh này.

Tầm Nhìn và Sứ Mạng

Mọi tổ chức đều phải có một mục đích tồn tại cơ bản. Từ đó, phác họa nên tương lai của nó. Do đó, phát triển một tầm nhìn và sứ mạng là nhiệm vụ đặt ra đầu tiên của các nhà quản trị cấp cao. Việc làm này giúp nhà quản trị định hướng tương lai, bản chất kinh doanh của tổ chức, đồng thời hướng dẫn tổ chức phải làm gì và trở thành tổ chức như thế nào ?

Tầm Nhìn là gì ? ( Vision )

Là một hình ảnh, tiêu chuẩn, hình tượng độc đáo và lý tưởng trong tương lai, là những điều tổ chức muốn đạt tới hoặc trở thành. Nói khác đi, đó chính là hình ảnh mong muốn của tổ chức trong tương lai, cái đích mà tổ chức mong muốn vươn tới. Tầm nhìn rất quan trọng, vì nó tập trung sự tưởng tượng của mọi người trong tổ chức về định hướng tương lai, động viên mọi nỗ lực của tổ chức để đạt được các mục đích, sự nghiệp, và ý tưởng cao hơn. Tầm nhìn cần có một sự cuốn hút đầy xúc cảm, khuyến khích dốc toàn tâm toàn lực của mình để đạt được lý tưởng. Với McDonald’s, Ray Kroc đã vẽ ra tầm nhìn trong đó, McDonald như là “Người dẫn đầu về giá cả phải chăng cho những món ăn chất lượng cao tới mọi người, mọi nơi”. Đối với Coca Cola thì Coke muốn đảm bảo rằng “Coke ở trong tầm tay” bất kể khách hàng ở đâu trên thế giới. Tầm nhìn này đã động viên mọi nỗ lực trong tổ chức.

Sứ Mạng là gì ? ( Mission )

Là của một tổ chức có thể mô tả như toàn bộ lý do mà tổ chức tồn tại và chỉ ra nó sẽ làm gì ? Ví dụ, sứ mạng của Compag là “Trở thành nhà cung cấp sản phẩm PC và PC Server hàng đầu cho tất cả các phân khúc khách hàng” hay sứ mạng của một hãng hàng không quốc tế có thể là “Đáp ứng nhu cầu đi lại tốc độ cao cho khách hàng với giá cả hợp lý”. Sứ mạng là mục tiêu cao cả nhất, những mục tiêu khác, cụ thể hơn. Đối với vai trò tổ chức, sứ mạng là rất dễ kết nối, nhưng với những tổ chức kinh doanh thương mại lớn, nó có khuynh hướng phức tạp hơn.

*** Bạn có thể xem thêm bài viết :

Xem thêm :  Các nhân tố của môi trường bên ngoài quản trị du lịch là gì ?

Tuyên bố sứ mạng là gì ?

Một tuyên bố sứ mạng là đặc điểm để phân biệt tổ chức này với các tổ chức khác, là khuôn khổ để đánh giá hoạt động hiện thời và trong tương lai của tổ chức. Tuyên bố sứ mạng giúp tổ chức lựa chọn đúng mục tiêu, và chiến lược kinh doanh, phối hợp tốt các nguồn lực sẵn có và tạo lập, và củng cố hình ảnh của tổ chức trước công chúng, xã hội, đồng thời tạo ra sự hấp dẫn đối với các bên liên quan.

Mục tiêu của một tuyên bố sứ mạng dùng để thông tin rõ ràng mục tiêu và giá tri của tổ chức, đến những nhóm người có liên quan khác nhau, nó cũng có thể có ảnh hưởng đến hành vi, thái độ của người lao động. Theo Campell và Young (1998) nhấn mạnh rằng bản thân tuyên bố sứ mạng là rất quan trọng trong việc dẫn ý thức trách nhiệm từ những nhà quản trị cao cấp đến người lao động. Thành công của tuyên bố sứ mạng là hành vi của người lao động bắt kịp những giá trị của tổ chức.

Nội dung một tuyên bố sứ mạng là gì ?

Hình thức, nội dung, các thuật ngữ sử dụng trong các tuyên bố sứ mạng là rất khác nhau, một số dài và chi tiết, trong khi một số khác ngắn gọn, tóm lược, một số nhắm đến người lao động, số khác lại nhắm đến khách hàng mục tiêu, tuyên bố sứ mạng có thể rõ ràng hoặc chưa rõ ràng về điều nó giới thiệu hoặc điều gì nó sẽ làm dựa trên tính chất, và văn hóa của tổ chức đó. Thông thường, một tuyên bố sứ mạng thường chứa các nội dung sau :

Tóm tắt vị trí địa lý và phạm vi mà tổ chức hoạt động. Tóm tắt các niềm tin, giá trị và các ưu tiên của tổ chức trong mối liên quan đến các nhóm người, chủ yếu là người lao động và khách hàng. Khách hàng là những người tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. Những sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức cung cấp đến thị trường. Những chỉ dẫn cơ bản về công nghệ hoặc lĩnh vực mà tổ chức có liên quan. Thị trường thực hoặc thị trường mà tổ chức định vị hướng đến. Những mục tiêu cụ thể mà tổ chức muốn đạt và bối cảnh phụ thuộc mà tổ chức tồn tại trong đó.

Một số yêu cầu của tuyên bố sứ mạng là gì ?

Rõ Ràng : tuyên bố sứ mạng nên đơn giản, dễ hiểu sao cho người lao động và các bên liên quan có thể hiểu rõ nội dung chính, và những giá trị mà nó sẽ hướng dẫn cho họ trong cách mà họ đối xử với tổ chức. Tuyên bố phải nêu đủ để có tác động đến hành vi của từng cá nhân.

Liên Quan : tuyên bố sứ mạng nên phù hợp với tổ chức theo các giá trị lịch sử, văn hóa, sự chia sẻ giá trị. Sứ mạng không nên rộng quá mà cũng không nên hẹp quá. Quá rộng sẽ ảnh hưởng đến việc định hướng không phù hợp, quá hẹp sẽ dẫn đến một số tiềm năng quan trọng của tổ chức bị bỏ qua.

Hiện Hành : tuyên bố sứ mạng phải phù hợp với hiện tại để định hướng tới tương lai, nói cách khác là nếu tuyên bố sứ mạng là không đổi cho phù hợp, nó không còn là động lực để tổ chức hướng đến tương lai.

Tích Cực : tuyên bố sứ mạng nên viết theo cách khuyến khích người lao động cam kết và phát huy năng lực hoặc truyền cảm hứng cho người lao động.

Riêng Tư : tuyên bố sứ mạng cần được thiết lập dựa trên tính độc đáo, và của nó thông qua một sự nhấn mạnh về lợi thế của tổ chức dựa trên đánh giá khách quan về điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.

Xem thêm :  Thành phần của mục tiêu để nâng tầm của bạn như thế nào ?

Dài Hạn : tuyên bố sứ mạng không thể thay đổi liên tục vì điều này sẽ gây sự nhầm lẫn. Vì vậy, tuyên bố sứ mạng phải được viết cho một khoảng thời gian dài, và được giữ nguyên cho thời gian đó. Như vậy, khi cần, nó phải có những điều chỉnh cho phù hợp với hiện tại, nhưng không phải là những điều chỉnh lớn và cơ bản.

Thích Ứng : thông tin và cách hành văn nên phản ánh mối liên hệ với các nhóm khán giả mục tiêu. Nghĩa là, khi đọc tuyên bố sứ mạng, các đối tượng có liên quan đều hiểu được phần chung cho mọi người và phần riêng cho mỗi đối tượng.

Quy trình hoạch định một bản tuyên bố sứ mạng là gì ?

Một bản tuyên bố sứ mạng của một tổ chức thường hoạch định theo các bước sau :

Bước 1 : hình thành ý tưởng ban đầu về sứ mạng kinh doanh.

Bước 2 : phân tích các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức.

Bước 3 : xác định lại ý tưởng về sứ mạng kinh doanh.

Bước 4 : tiến hành xây dựng tuyên bố sứ mạng.

Bước 5 : thẩm định tuyên bố sứ mạng vừa xây dựng.

Bước 6 : thực hiện tuyên bố sứ mạng.

Bước 7 : xem xét và điều chỉnh tuyên bố sứ mạng khi cần thiết.

Xây dựng mục tiêu là gì ?

Việc xây dựng mục tiêu cho tổ chức kinh doanh nói chung, tổ chức du lịch nói riêng, thường có những cách tiếp cận khác nhau. Dựa vào cách tiếp cận mà tổ chức sẽ làm rõ mục tiêu của mình, có một số cách tiếp cận mục tiêu như sau :

Cách tiếp cận từ cổ đông

Cách này cho rằng tổ chức tồn tại chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích cho chủ sở hữu của họ, thường là các cổ đông. Do đó, bất kỳ hành vi kinh doanh nào làm cho hiệu suất lợi nhuận dưới mức tối ưu, thì không chỉ làm tổn hại đến các cổ đông mà còn làm tổn hại đến các nhóm khác như người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, …. Theo cách này, nhà quản trị cấp cao của tổ chức phải hành động theo cách tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận tài chính cho chủ sở hữu. Hiệu suất này nằm trong phần tăng lên về giá trị của cổ phiếu và tỷ lệ cổ tức trên mỗi cổ phiếu.

Ví dụ : Đối với những công ty chuyên bán vé máy bay giá rẻ. Thì trước khi ôm vé máy bay đi Thái Lan, hay ôm vé máy bay đi Singapore Malaysia hay ôm vé máy bay đi Campuchia, hay ôm vé máy bay đi Bali Indonesia, … thì đều phải thông qua các cuộc họp với những nhà cổ đông của công ty. Để từ đó, sẽ đưa ra những cách tiếp cận với thị trường xác thực nhất. Để đảm bảo rằng, một khi bỏ hàng chục tỷ đồng tiền đầu tư vào hệ thống vé máy bay giá rẻ, thì các nhà đầu tư lẫn người đứng đầu công ty đó, sẽ không làm ảnh hưởng tới toàn bộ doanh thu hiện tại của doanh nghiệp đó.

Cách tiếp cận từ các bên có liên quan

Các bên có liên quan được định nghĩa là một nhóm hay cá nhân có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi sự hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Định nghĩa này cho thấy hầu hết mọi người đều có thể có liên quan tiềm năng trong sự tồn tại của tổ chức. Mặt khác, do bị ảnh hưởng hay trực tiếp ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu của tổ chức mà vai trò của họ sẽ là khác nhau. Cách tiếp cận này cho rằng , tổ chức hay cá nhân con người có những mối quan hệ với các nhóm khác và những cá nhân khác, ví dụ như nhân viên, khách hàng, nên nếu họ có quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động của tổ chức, và theo cách đó họ sẽ phát huy năng lực, để góp phần nâng cao hiệu suất kinh doanh của tổ chức. Chính vì vậy, cổ đông không thể phủ nhận vai trò quan trọng của các bên liên quan trong việc ảnh hưởng đến mục tiêu của tổ chức.

Xem thêm :  Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE

Các bên liên quan bên trong tổ chức : ban giám đốc, tập thể nhân viên, công đoàn, các bộ phận chức năng kinh doanh, vùng địa lý mà tổ chức đang hoạt động, …

Các bên liên quan bên ngoài tổ chức : cổ đông, chủ nợ hiện tại và tiềm năng, nhà cung cấp, khách hàng, cơ quan thương mại, đối thủ cạnh tranh, chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế có định hướng điều chỉnh, …

Các bên liên quan và mục tiêu : Mendelow (1991) đề xuất ảnh hưởng của các bên liên quan dựa vào 2 yếu tố. Năng lực của các bên liên quan thể hiện ở khả năng ảnh hưởng đến tổ chức, có nghĩa là khả năng tác động của họ đến hoạt động của tổ chức là nhiều hay ít tùy thuộc vào năng lực của họ là mạnh hay yếu. Lợi nhuận của các bên liên quan liên hệ đến sự sẵn lòng ảnh hưởng đến tổ chức. Khi lợi nhuận của các bên liên quan là lớn, họ sẵn lòng góp phần vào hoạt động của tổ chức, để nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình. Như vậy, ảnh hưởng của các bên liên quan = năng lực * lợi ích.

Các bên liên quan với cả năng lực và lợi ích cao sẽ ảnh hưởng rất nhiều so với năng lực và lợi ích thấp. Giám đốc và ban giám đốc là một ví dụ điển hình của các bên liên quan với năng lực và lợi ích cao, bởi vì họ quản trị tổ chức, dựa trên công việc và vị trí của họ trong tổ chức cho họ quyền lực, và với nó, họ triển khai thực hiện quyết định của họ. Cộng đồng địa phương sẽ không liên quan đến việc lập mục tiêu của tổ chức, và có năng lực giới hạn để áp đặt lên quan điểm của họ.

PGC. TS Hà Nam Khánh Giao
THS. Lê Thái Sơn
https://tampacifictravel.com

Các tìm kiếm liên quan đến tầm nhìn sứ mạng

 • tầm nhìn trong kinh doanh
 • tầm nhìn và sứ mệnh của viettel
 • tầm nhìn và sứ mệnh của cá nhân
 • tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu
 • tầm nhìn và sứ mệnh của trung nguyên
 • tầm nhìn sứ mệnh mục tiêu của công ty
 • những câu nói hay về tầm nhìn sứ mệnh
 • tầm nhìn và sứ mệnh của công ty dịch vụ
 • tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi của vinamilk
 • tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi của ngân hàng

 

Các tìm kiếm liên quan đến mục tiêu chiến lược

 • xây dựng chiến lược là gì
 • 4 mục tiêu của doanh nghiệp
 • nội dung chiến lược kinh doanh
 • mục tiêu chiến lược của vinamilk
 • mục tiêu chiến lược của vingroup
 • các yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu chiến lược
 • mục tiêu, định hướng và chiến lược phát triển kinh doanh
 • các bước xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 • vai trò của xác định nhiệm vụ mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp
 • vì sao lại phải xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp

 

Link topic https://tampacifictravel.com/tam-nhin-su-mang-va-tuyen-bo-su-mang-muc-tieu-chien-luoc.html

error: Alert: Content is protected !!