fbpx
Ông ALBERT FRANCESKINJ nói về Thành Phố Hồ Chí Minh

Ông ALBERT FRANCESKINJ nói về Thành Phố Hồ Chí Minh

Tôi bắt đầu về Việt Nam từ năm 1996, với công việc chủ yếu là tham vấn luật pháp cho các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Với kinh nghiệm chừng đó năm, tôi nhận thấy pháp luật Việt Nam có khá nhiều văn bản chồng chéo, và giẫm đạp lên nhau, làm giảm hiệu quả trong quản lý và tạo điều kiện cho những tiêu cực nảy sinh. Nguyên nhân dẫn dễ nhận thấy, là sự cạnh tranh giữa các bộ ngành để giữ ảnh hưởng của mình lên lãnh vực mình quản lý. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều sự thay đổi, nếu những năm 1995 và 1996, cần khoảng 3 đến 4 tháng để có giấy phép cho một dự án vừa và nhỏ, và mất cả năm cho những dự án lớn, thì bây giờ, thời gian cấp phép chỉ còn mất vài tuần là đã hoàn tất.

Read moreÔng ALBERT FRANCESKINJ nói về Thành Phố Hồ Chí Minh

error: Alert: Content is protected !!