Quản Trị Chiến Lược Cho Tổ Chức Du Lịch

Ngày nay, trong môi trường toàn cầu và quốc tế hóa ngày càng sâu rộng … Tất cả đã đặt các tổ chức kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, vào một môi trường hết sức năng động. Trong môi trường ấy, một câu hỏi được đặt ra là : Tại sao có tổ chức lại thành công, trong khi một số tổ chức khác lại thất bại ? Làm thế nào để tăng cơ hội thành công nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững. Công nghiệp dịch vụ cũng không nằm ngoài bối cảnh này, nhất là dịch vụ du lịch. Tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ trong GDP ( Gross Domestic Product ) của một quốc gia ngày càng được chú trọng, và chuyển dịch theo hướng tăng cao hơn và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nền kinh tế.

Ở nước ta, trong thời gian qua, ngành du lịch nói chung, đã có những bước phát triển mạnh mẽ về cả số lượng các tổ chức kinh doanh cũng như chất lượng ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, sự phát triển trong lĩnh vực này còn cục bộ, chưa bền vững, chưa có định hướng phát triển hệ thống theo hướng chiến lược. Quản trị chiến lược là một lĩnh vực nghiên cứu còn mới mẻ, quản trị chiến lược cho các tổ chức du lịch mới được áp dụng trong một số tổ chức trên thế giới trong thời gian gần đây, và đã giúp các tổ chức này thành công trong kinh doanh. Sản phẩm dịch vụ của ngành du lịch có những đặc điểm rất khác biệt so với những ngành công nghiệp khác. Do đó, việc áp dụng quản trị chiến lược cho các tổ chức kinh doanh du lịch là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Quản Trị Chiến Lược Cho Tổ Chức Du Lịch

Điểm khác biệt cơ bản của quản trị chiến lược cho các tổ chức sản xuất và quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch, chính là do đặc điểm kinh doanh của ngành du lịch so với những ngành công nghiệp khác. Việc xây dựng trên cơ sở sử dụng lý thuyết về quản trị chiến lược, nhưng được áp dụng một cách thích nghi vào ngành du lịch, cụ thể bằng cách nhấn mạnh những điểm quan trọng ảnh hưởng đến du lịch thông qua những minh họa về một số hoạt động của các tổ chức du lịch. Hiện nay, có rất nhiều chia sẻ trong nước và trên thế giới, viết về quản trị chiến lược. Tuy nhiên, có rất chia sẻ áp dụng quan niệm quản trị chiến lược vào bối cảnh dịch vụ, đặc biệt là đối với ngành du lịch.

Điều này, đã thôi thúc việc quản trị chiến lược cho các tổ chức du lịch liên tục thay đổi, nhằm giúp cho sinh viên các ngành du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng có thêm tài liệu để học tập và nghiên cứu, và hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề cơ bản, những yếu tố quan trọng trong quản trị chiến lược nói chung, và áp dụng quản trị chiến lược hiệu quả đối với ngành du lịch thông qua thực tế, và đặc điểm hoạt động của ngành du lịch. Quản Trị Chiến Lược Du Lịch sẽ giúp cho các nhà kinh doanh trong lĩnh vực này, có cơ sở để tìm kiếm những giải pháp chiến lược hiệu quả, để duy trì lợi thế cạnh tranh, và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Xem thêm trên website https://tampacifictravel.com

Thành phần của mục tiêu để nâng tầm của bạn như thế nào ?

Thành phần của mục tiêu để nâng tầm của bạn như thế nào ?

Mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, … đều có những thành phần mục tiêu của chính mình. Cho dù bạn như thế nào ? Thì đều phải tự đặt ra những mục tiêu từ cơ bản đến nâng cao. Để lấy đó làm động lực để phấn đấu và trải nghiệm chính bản thân mình đối với những mục tiêu được đề ra. Nếu như không có mục tiêu rõ ràng của bản thân mình, thì sẽ có được động lực để làm việc, để phấn đấu, để cống hiến, để mang thêm những giá trị mục tiêu thích ứng

Tầm Nhìn Sứ Mạng và Tuyên Bố Sứ Mạng Mục Tiêu Chiến Lược

Tầm nhìn sứ mạng và tuyên bố sứ mạng mục tiêu chiến lược

Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi khám phá thêm về những kinh nghiệm khi đưa ra Tầm Nhìn Sứ Mạng và kinh nghiệm Tuyên Bố Sứ Mạng Mục Tiêu Chiến Lược trong kinh doanh sẽ là như thế nào ? Về cơ bản, đây là một trong những lý thuyết và khái niệm cơ bản, còn để vận dụng vào thực tế thì còn rất nhiều vấn đề khác cần phải thảo luận nữa. Không đơn giản chỉ là những vấn đề được mổ xẻ trong bài viết này, mà bạn đã vội vã đưa ra những khái niệm

Một số khái niệm chiến lược và thành phần quản trị chiến lược

Một số khái niệm chiến lược và thành phần quản trị chiến lược

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số khái niệm về chiến lược, và đi tìm hiểu về nguồn gốc cũng như định nghĩa về chiến lược là như thế nào ? Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu thêm về khái niệm của quản trị chiến lược và phương thức hành động cũng như mục đích cơ bản của quản trị chiến lược. Dựa vào đó, chúng ta sẽ có một chút kiến thức thêm về chiến lược cho mình, trước khi tiếp tục đọc và nghiên cứu

error: