fbpx
Các nhân tố của môi trường bên ngoài quản trị du lịch là gì ?

Các nhân tố của môi trường bên ngoài quản trị du lịch là gì ?

Môi trường bên ngoài là môi trường bao trùm bên ngoài tổ chức, ngành công nghiệp và thị trường. Thay đổi và tác động của môi trường bên ngoài là vô cùng to lớn và quan trọng. Nó có thể làm sinh ra hay làm một ngành công nghiệp diệt …

Read moreCác nhân tố của môi trường bên ngoài quản trị du lịch là gì ?

Các nhân tố năng lực cốt lõi tác động lợi thế cạnh tranh du lịch

Các nhân tố năng lực cốt lõi tác động lợi thế cạnh tranh du lịch

Các Nhân Tố Năng Lực Cốt Lõi Tác Động Lợi Thế Cạnh Tranh Du Lịch. Các thuật ngữ năng lực, khả năng, năng lực cốt lõi thường được sử dụng trong những tài liệu về chiến lược. Hiện nay, vẫn còn có sự tranh cãi rằng có sự khác biệt …

Read moreCác nhân tố năng lực cốt lõi tác động lợi thế cạnh tranh du lịch

Điều khoản sử dụng dịch vụ của du lịch Tâm Pacific Travel

Điều khoản sử dụng dịch vụ của du lịch Tâm Pacific Travel

Các điều khoản và điều kiện (“ĐK&ĐK”) chung này áp dụng giữa quý vị (“Quý Vị” hoặc “Khách Hàng”) và Công Ty TNHH Pacific Travel (“Chúng Tôi”), bên vận hành cổng thông tin đặt vé www.TamPacificTravel.com (sau đây gọi là “Cổng Thông Tin”). Quý Vị phải đọc kỹ các ĐK&ĐK …

Read moreĐiều khoản sử dụng dịch vụ của du lịch Tâm Pacific Travel

error: Alert: Content is protected !!