Địa Lý Kinh Tế Xã Hội

Địa lý kinh tế xã hội đại cương là một trong những chuyên mục cơ bản và có vị trí đặc biệt quan trọng trong những chương trình đào tạo sinh viên ở nước ta. Tính chất quan trọng của nó được thể hiện ít nhất về hai phương diện. Đó là chiếc cầu nối giữa khối kiến thức địa lý tự nhiên, với khối kiến thức địa lý kinh tế xã hội, và là nền tảng không thể thiếu được cho các môn học tiếp theo thuộc lĩnh vực địa lý kinh tế xã hội ( như Địa lý kinh tế xã hội Thế Giới, Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam). Có lẽ vì thế, mà từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX trở về trước, khi còn đào tạo theo niên chế, nó được mang tên là Cơ Sở Địa Lý Kinh Tế. Nói một cách khác đơn giản, giống như việc xây dựng một ngôi nhà, chương trình mới chỉ như là bộ khung, còn hoàn thiện nó như thế nào sao cho vừa đẹp về kiểu dáng, và mỹ thuật, vừa đảm bảo về chất lượng và tiện lợi cho sinh hoạt lại là cả một vấn đề phức tạp.

Địa lý kinh tế xã hội đại cương

Do vậy, bên cạnh đó, còn phải dựa vào thực trạng giảng dạy, học cũng như sự biến động về những lý luận, thực tiễn thuộc lĩnh vực địa lý kinh tế xã hội trên thế giới và ở Việt Nam. Trong thời điểm hiện nay, điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sự phát triển không ngừng của bản thân khoa học Địa Lí Kinh Tế Xã Hội và mặt khác, đó là sự phong phú và đa dạng của các nguồn tài liệu hiện có trong thời đại bùng nổ thông tin. Mục tiêu chính của việc chia sẻ nguồn thông tin này, là trang bị cho mọi người hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại, cập nhật về địa lý kinh tế xã hội đại cương. Ngoài ra, trong tất cả các bài viết bên dưới đây, nó sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích nhất cho sinh viên Địa Lý của các trường đại học hiện tại, và dành cho những người quan tâm tới vấn đề này ở Việt Nam. Xem thêm những bài viết khác trên website https://www.tampacifictravel.com

Dường như chúng ta không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
error: