fbpx

Các nhân tố của môi trường bên ngoài quản trị du lịch là gì ?

Môi trường bên ngoài là môi trường bao trùm bên ngoài tổ chức, ngành công nghiệp và thị trường. Thay đổi và tác động của môi trường bên ngoài là vô cùng to lớn và quan trọng. Nó có thể làm sinh ra hay làm một ngành công nghiệp diệt vong, nó cũng có thể mở rộng hoặc thu hẹp thị trường, nó có thể quyết định các mức độ cạnh tranh ở thị trường, … Nghĩa là, môi trường bên ngoài sẽ mang đến không chỉ là cơ hội cho tổ chức mà còn có những thách thức, mà tổ chức phải vượt qua. Vì vậy, việc phân tích môi trường bên ngoài là việc vô cùng cần thiết.

Các kỹ thuật phân tích môi trường bên ngoài là gì ?

Các kỹ thuật cơ bản để phân tích môi trường bên ngoài, bao gồm kỹ năng rà soát, kỹ năng theo dõi môi trường, kỹ năng dự đoán, kỹ năng đánh giá. Khi chúng ta hiểu và nắm bắt rõ ràng và chính xác được những kỹ năng này, thì chúng ta mới lên chính xác được kế hoạch chiến lược phát triển doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai như thế nào nhanh nhất và an toàn nhất. Vì vậy, các kỹ thuật phân thích bao gồm những gì :

Rà soát : việc rà soát môi trường đòi hỏi nghiên cứu tổng quát tất cả các yếu tố của môi trường bên ngoài. Thông qua rà soát môi trường, các tổ chức sớm nhận ra các dấu hiệu về những thay đổi tiềm ẩn trong môi trường, và phát hiện một cách rõ ràng các thay đổi đang diễn ra.

Theo dõi môi trường : nhận ra các khuynh hướng quan trọng này sinh từ những dấu hiệu từ rà soát môi trường, và ý nghĩa của các sự kiện cũng như khuynh hướng thay đổi đó.

Dự đoán : dự kiến về các sự kiện tiềm ẩn, cách thức và tốc độ xuất hiện của nó như là kết quả logic của các thay đổi, và khuynh hướng đã được phát hiện qua rà soát và theo dõi.

Đánh giá : mục tiêu của đánh giá là xác định thời hạn và tầm quan trọng của các tác động mà những thay đổi khuynh hướng môi trường có thể tác động lên quản trị chiến lược của công ty.

Lợi ích và hạn chế của phân tích môi trường bên ngoài là gì ?

Hiện tại, sẽ có rất nhiều lợi ích của việc phân tích môi trường bên ngoài theo chiến lược của mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Tuy nhiên, khi đã lên được bản kế hoạch lợi ích thì cũng hãy lên bản kế hoạch hạn chế, của việc phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp trong ngành kinh doanh hiện tại của mình là như thế nào ? Chúng ta, cùng đi qua hai mặt này như sau :

Lợi ích

Giúp nhà quản trị chú ý hơn về những thay đổi của môi trường. Tăng cường sự hiểu biết về bối cảnh của tổ chức trong ngành công nghiệp và hiểu rõ các đặc điểm của thị trường. Tăng cường sự hiểu biết về thiết lập kinh doanh đa quốc gia. Cải thiện khả năng ra quyết định phân bổ các nguồn lực trong tổ chức hiệu quả hơn. Quản trị rủi ro thuận tiện hơn. Giúp nhà quản trị tập trung sự chú ý về những ảnh hưởng chính trên thay đổi chiến lược. Việc phân tích môi trường như một hệ thống cảnh báo sớm, giúp tổ chức có thêm thời gian để dự đoán cơ hội và mối đe dọa đồng thời đưa ra những phản ứng thích hợp.

Hạn chế

Môi trường vĩ mô ngày nay rất phức tạp, thay đổi nhanh chóng khó đoán trước. Bất kỳ một thay đổi nào của môi trường cũng sẽ có tác động đến những yếu tố môi trường khác, và cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức. Vì vậy các nhà quản trị cần chú ý : nhận thức được sự hạn chế và tính không chính xác của việc phân tích môi trường vĩ mô. Thực hiện các phân tích liên tục vì sự thay đổi của môi trường là thường xuyên. Liên tục tìm kiếm các nguồn thông tin và kỹ thuật phân tích thông tin. Sử dụng thông tin như một nguồn của tổ chức học tập. Sử dụng thông tin như một thông báo chiến lược tương lai.

Phân tích môi trường bên ngoài như thế nào ?

Trong nhiều năm trở lại đây, ngành du lịch Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể, mà trong đó phải kể đến những cú lội ngược dòng của ngành du lịch Việt Nam, để kích cầu sự tăng trưởng, và phá vỡ những sự yếu kém trong cách vận hành của mình. Nhờ tăng tốc đúng thời điểm, lượng du khách quốc tế mỗi năm tăng lên hàng triệu du khách đến Việt Nam du lịch, ngoài ra, khách nội địa cũng đang từng ngày vượt lên con số vài chục triệu lượt du lịch trong nước mỗi năm.

Xem thêm :  Thành phần của mục tiêu để nâng tầm của bạn như thế nào ?

Xã hội nhân văn như thế nào ?

Phân tích này nhằm tìm hiểu những tác động tiềm năng của yếu tố xã hội nhân văn đến kinh doanh, ngành công nghiệp và thị trường. Khi phân tích xã hội, cần đề cập đến :

Văn hóa xã hội : đây là giá trị, thái độ, niềm tin. Nó sẽ tác động đến nhu cầu, sở thích về sản phẩm dịch vụ, thái độ làm việc, học tập của con người, ý thức đầu tư và tiết kiệm, môi trường sinh thái, chuẩn mực của xã hội.

Nhân khẩu học : quy mô dân số có ảnh hưởng đến lực lượng lao động cũng như nhu cầu con người. Một quốc gia có dân số đông sẽ cung cấp một nguồn lao động dồi dào cũng như đây sẽ là một thị trường tiềm năng. Cấu trúc độ tuổi trong dân số cũng quan trọng không kém, vì nó phản ánh khả năng của lực lượng lao động.

Cấu trúc xã hội : liên kết chặt chẽ với nhân khẩu học và cách thức mà các nhóm người trong xã hội được tổ chức. Có nhiều cách để định nghĩa cấu trúc xã hội như giới tính, dân tộc, tuổi, mật độ dân số ở các vùng, miền, … Cấu trúc xã hội sẽ ảnh hưởng đến quan niệm và lối sống. Do đó, ảnh hưởng đến thái độ làm việc cũng như nhu cầu về sản phẩm.

Kỹ thuật công nghệ như thế nào ?

Môi trường kỹ thuật công nghệ tác động lên nhiều bộ phận của xã hội. Các tác động này chủ yếu thông qua các sản phẩm hàng hóa, quy trình công nghệ, vận chuyển và phân phối, thông tin và giao tiếp và vật liệu mới. Phân đoạn công nghê bao gồm các thể chế, các hoạt động liên quan đến việc sáng tạo ra các kiến thức mới, chuyển dịch các kiến thức đó đến các đầu ra, các sản phẩm, các quá trình và các vật liệu mới.

Thay đổi công nghệ có thể tác động lên chiều cao của rào cản nhập cuộc, và định hình lại cấu trúc ngành tận gốc rễ. Thay đổi công nghệ có thể làm cho quá trình giao tiếp, chuyển giao thông tin nhanh hơn, bởi sự phát triển của công nghệ thông tin. Hoạt động vận chuyển được phát triển nhanh bằng nhiều loại hình cũng ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của lữ hành, vận chuyển. Sản phẩm hàng hóa được chuyển giao nhanh hơn, chi phí thấp hơn, … Một yếu tố bị tác động mạnh mẽ của công nghệ là vòng đời sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm) hiện nay ngày càng ngắn lại, điều đó làm cho các tổ chức cần tính toán kỹ lưỡng khi đầu tư vào một công nghệ mới. Như vậy, sự thay đổi công nghệ bao gồm cả sáng tạo và hủy diệt, và cả cơ hội và đe dọa doanh nghiệp.

Kinh tế như thế nào ?

Trạng thái của môi trường kinh tế vĩ mô xác định sự lành mạnh, thịnh vượng của nền kinh tế, nó luôn gây ra những tác động đến các tổ chức và các ngành, trong đó vai trò của Chính Phủ là rất quan trọng trong việc điều hành nền kinh tế thông qua 2 chính sách tài chính và tiền tệ. Thông qua điều hành 2 chính sách này, các yếu tố sau sẽ bị ảnh hưởng là :

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến một sự bùng nổ về chi tiêu của khách hàng, vì thế có thể đem lại khuynh hướng thoải mái hơn về sức ép cạnh tranh trong một ngành. Thu nhập trong nền kinh tế. Năng suất lao động của nền kinh tế. Tiền lương và tỷ lệ tăng tiền lương, sẽ liên quan đến khả năng chi tiêu và tiết kiệm. Tỷ lệ lạm phát có thể làm giảm tính ổn định của nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Tỷ lệ hối đoái sẽ là sự dịch chuyển của tỷ giá hối đoái có tác động trực tiếp lên tính cạnh tranh của các tổ chức trong thị trường toàn cầu. Lãi suất là nhân tố quan trọng quyết định đầu tư sản xuất hay quyết định mua sắm.

Cân bằng ngân sách chi tiêu. Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, lương, lạm phát, thất nghiệp, lãi suất sẽ ảnh hưởng đến khả năng mua hàng hóa, dịch vụ và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các mức độ, mô hình về nhu cầu của người dân. Chuỗi các sản phẩm, tỷ giá hối đoái, mức độ lạm phát ảnh hưởng đến giá sản xuất, và khả năng cạnh tranh của sản phẩm và khả năng ổn định của nền kinh tế.

Môi trường như thế nào ?

Ảnh hưởng của môi trường ở đây có lien quan đến tài nguyên thiên nhiên, cả môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo với tổ chức du lịch lữ hành. Những vấn đề như biến đổi khí hậu do làm suy yếu tầng ozon, phá rừng, xói mòn đất, sa mạc hóa đất trồng trọt đã làm biến đổi mạnh mẽ môi trường tự nhiên. Trong những năm gần đây, khái niệm sinh thái xanh đã làm thay đổi khuynh hướng của xã hội và quan niệm cá nhân về môi trường. Do vậy, làm thay đổi quá trình quản trị môi trường. Con người đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Các quốc gia cũng đã đưa vào luật phát và quản lý để quản lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Xem thêm :  Một số khái niệm chiến lược và thành phần quản trị chiến lược

Tại Hội Nghị Trái Đất ở Rio De Janiero năm 1992, các quốc gia đã tham gia cam kết phát triển bền vững cho tất cả các ngành công nghiệp, trong đó có du lịch, bằng cách quản lý khí thải, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Bristish Airway đã lập một chương trình chú ý tới môi trường cho các nhà quản trị của mình và bảo trợ cho giải thưởng “Du Lịch Trong Tương Lai” nhằm nhận diện được những tổ chức có cố gắng trong việc tạo ra sản phẩm du lịch có tác động tốt tới môi trường. Hiện nay, việc phát triển bền vững cho điểm đến du lịch cũng được các nhà nghiên cứu và các nhà quản trị áp dụng vào thực tế của tổ chức mình. Tàu du lịch P&O’s Oriana có 4 ngăn chứa chất thải, nước thải, Tàu không thải ra chất thải trong quá trình di chuyển mà tập trung chúng trong 4 ngăn quy định, để chuyển đến nơi cần thiết khi cập cảng.

Luật pháp và chính trị như thế nào ?

Môi trường luật pháp chính trị là một phần quan trọng của môi trường vĩ mô, được điều khiển hay tác động ảnh hưởng tới Chính Phủ. Để đảm bảo quốc gia ổn định phát triển. Chính Phủ sẽ tác động đến nền kinh tế một cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua :

– Luật pháp và các quy định : luật pháp sẽ là hành lang pháp lý bảo vệ người lao động, bảo vệ sức khỏe con người, tạo điều kiện cho kinh doanh thương mại trong khuôn khổ pháp lý, chống độc quyền, có chính sách thuế phù hợp và tạo thuận lợi cho các tổ chức liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh.

– Chính sách tài chính tiền tệ : đây là 2 chính sách quan trọng để điều tiết nền kinh tế, chính sách tiền tệ đảm bảo cung ứng đủ một lượng tiền cho nền kinh tế hoạt động ổn định. Chính sách này sẽ ảnh hưởng đến lãi suất, tỷ lệ lạm phát, đồng thời tác động đến việc cung tài chính cho sản xuất kinh doanh. Chính sách tài chính liên quan đến thuế, và chi tiêu của Chính Phủ. Một sự phối hợp hài hòa 2 chính sách trên sẽ tạo điều kiện tốt cho nền kinh tế phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững.

– Kinh doanh của Chính Phủ : một số chính phủ nắm giữ quyền điều khiển một số ngành công nghiệp chiến lược chủ yếu của quốc gia như hàng không, vận tải, chế tạo ô tô, …. Những lĩnh vực này sẽ góp phần đưa quốc gia phát triển nhanh, mạnh hơn và có tác động đến những ngành công nghiệp khác.

– Chính sách kinh doanh quốc tế : chính phủ sẽ có một số can thiệp để có tác động tích cực đến tỷ giá hối đoái, thương mại quốc tế.

– Một số chỉ tiêu mà yếu tố luật pháp chính trị có thể tác động đến : kiềm chế lạm phát, xúc tiến đầu tư du lịch thương mại, ổn định tỷ giá hối đoái, kiềm chế sự tăng giá, tăng tỷ lệ thất nghiệp, cân bằng ngân sách, chống độc quyền, đảm bảo công bằng trong cạnh tranh trong kinh doanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, … Một số điều quan trọng là rủi ro chính trị sẽ có tác động lớn đến kinh doanh, nhất là trogn kinh doanh quốc tế. Do đó, cần thiết phải có quan sát, đánh giá sự ổn định chính trị tại quốc gia đầu tư để tránh rủi ro này. Ở nhiều cấp độ khác nhau, yếu tố chính trị luật pháp ảnh hưởng đến tất cả các ngành kinh doanh. Do đó, nhà quản trị cần xem xét, thu thập thông tin, có dự báo chính xác về những thay đổi do yếu tố này ảnh hưởng đến kịp thời có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh của tổ chức cho phù hợp.

Môi trường toàn cầu như thế nào ?

Phân đoạn toàn cầu bao gồm các thị trường toàn cầu có liên quan, các thị trường hiện tại đang thay đổi, các sự kiện chính trị quốc tế quan trọng, các đặc tính thể chế, và văn hóa cơ bản trên các thị trường toàn cầu. Toàn cầu hóa các thị trường kinh doanh tạo ra cả cơ hội lẫn đe dọa. Điều tạo ra nhiều cơ hội chính là các quốc gia tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế. Tham gia vào thị trường quốc tế mở ra một tiềm năng và tầm với cho các tổ chức, các tổ chức có thể tăng cơ hội để bán các cải tiến của mình bằng việc thâm nhập vào thị trường quốc tế mới. Thị trường càng lớn càng làm tăng khả năng có được thu nhập tốt cho các cải tiến.

Xem thêm :  Khái niệm quản trị chiến lược cho tổ chức du lịch là gì ?

Chắc chắn, doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường mới có thể khuếch tán những kiến thức mới mà họ đã sáng tạo ra cũng như học hỏi nhiều hơn từ thị trường mới. Khi tham gia vào thị trường quốc tế, cần nhận thức về các đặc tính khác biệt văn hóa xã hội, và thể chế của các thị trường toàn cầu. Thực tế cho thấy vốn văn hóa vẫn là điều quan trọng cho sự thành công trong hầu hết các thị trường trên thế giới.

Mối quan hệ của các nhân tố môi trường bên ngoài là gì ?

Các yếu tố môi trường vĩ mô có liên quan mật thiết và tương tác lẫn nhau, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức trong các ngành công nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu xã hội nên yếu tố văn hóa xã hội sẽ có những tác động đầu tiên và tác động đến yếu tố chính trị và luật pháp. Cả hai sẽ có tác động ảnh hưởng đến công nghệ sản xuất sao cho sản phẩm dịch vụ cung cấp phải ít tổn hại nhất đến môi trường và con người. Công nghệ sản xuất ra xe ô tô hiện đại, phải đảm bảo giảm lượng khí thải ra môi trường. Ngoài ra, một số yếu tố khác sẽ có tác động tương ứng với phạm vi của nó.

TS Hà Nam Khánh Giao
THS Lê Thái Sơn
https://tampacifictravel.com

 

Các tìm kiếm liên quan đến nhân tố bên ngoài

 • các yếu tố môi trường vi mô
 • môi trường vĩ mô trong quản trị học
 • yếu tố chính trị ảnh hưởng đến doanh nghiệp
 • các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh
 • ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường bên ngoài
 • các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến doanh nghiệp
 • tại sao môi trường bên ngoài lại quan trọng đối với nhà quản trị
 • một nhà quản lý có thể tránh được ảnh hưởng của môi trường bên ngoài

 

Các tìm kiếm liên quan đến nhân tố của môi trường

 • môi trường ngành là gì
 • các yếu tố môi trường tự nhiên
 • các yếu tố môi trường của vĩ mô
 • môi trường vĩ mô trong ngành quản trị học
 • yếu tố môi trường ảnh hưởng đến doanh nghiệp
 • môi trường kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm
 • các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp
 • những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh doanh nghiệp

 

Các tìm kiếm liên quan đến môi trường bên ngoài

 • môi trường vi mô
 • ví dụ về môi trường nội bộ
 • môi trường bên ngoài của coca cola
 • ý nghĩa nghiên cứu môi trường bên ngoài
 • môi trường bên ngoài của quản trị nhân lực
 • tại sao môi trường bên ngoài nhà quản trị lại quan trọng
 • ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đối với quản trị nhân sự
 • kỹ năng dành cho nhà quản lý tránh ảnh hưởng của môi trường

 

Các tìm kiếm liên quan đến lực lượng cạnh trạnh là gì

 • mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của apple
 • mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của viettel
 • mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của honda
 • mô hình 5 áp lực cạnh tranh của coca cola
 • mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của vinamilk
 • mô hình 5 lực lượng cạnh tranh ngành du lịch
 • mô hình 5 lực lượng cạnh tranh ngành dệt may
 • mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của th true milk

 

Các tìm kiếm liên quan đến ma trận efe là gì

 • bản chất ma trận efe
 • ma trận efe của viettel
 • ma trận efe của honda
 • ma trận efe của vingroup
 • ma trận efe của coca cola
 • ma trận efe của trường đại học
 • ma trận efe của công ty kinh đô
 • bản chất và công dụng của ma trận efe

 

Link topic https://tampacifictravel.com/cac-nhan-to-cua-moi-truong-ben-ngoai-quan-tri-du-lich-la-gi.html

 

error: Alert: Content is protected !!